WWD.com/
Jaime King and Jason Wu

Jason Wu’s St. Regis Soirée

Jaime King, China Chow and Shala Monroque helped Jason Wu start a new post-show tradition on Friday.